Право на замена и враќање на производ

Правила за замена и враќање

Производот купен преку онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO” може да се врати во рок од 14 дена од купувањето, со оригинална фактура, а Купувачот може да ги добие парите доколку производот е неискористен и е во оригинално пакување.
Со правилата за враќање на купените производи од онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO”, на клиентите им овозможуваме да го вратат производот со оригинална фактура и оригинално пакување без дополнително објаснување, со рефундирање на целата сума, доколку купениот производ не им одговара од која било причина.
Во случај на враќање на стоката и враќање на средствата на клиентот кој претходно платил со една од платежните картички, делумно или целосно, и без разлика на причината за враќање, Дистрибутерот е должен да врати само преку VISA, EC/MC и Maestro начини на плаќање, што значи дека банката, на барање на продавачот, ќе ги врати средствата на сметката на сопственикот на картичката.

Откажување на нарачката

Постапка за откажување на нарачката
При успешната онлајн-нарачка, Купувачот добива мејл за потврда (т.е. потврда за успешна нарачка испратена по е-пошта)
Откажувањето на нарачката се врши со контактирање на Контакт-центарот на онлајн- продавницата “BOTTEGA DEL VINO” преку е-пошта.
Контакт-центарот го обработува барањето за откажување на нарачката и по електронски пат го известува Клиентот за исходот.

Општо за откажување на нарачката
Купувачот има право да ја откаже нарачката за испорака во секое време, со јавување на телефонскиот број +38926156006, од 09 до 16:30 часот секој работен ден освен сабота и недела.
Доколку нарачката е откажана пред производите да ја напуштат онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO”, Купувачот има право да побара враќање на вкупниот износ за производите и испораката.
Доколку нарачката се откаже по напуштањето на производите од онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO”, Купувачот има право да побара враќање на средствата за производите, но во тој случај Купувачот ќе ги подмири трошоците за враќање на производот во онлајн- продавницата “BOTTEGA DEL VINO”.

За повеќе информации за овие услови, видете ги и претходните делови од Условите и правилата.
По откажувањето на испораката со повик во Контакт-центарот на онлајн продавницата “BOTTEGA DEL VINO”, Клиентот ќе добие потврда за откажување на услугата на неговата е-пошта.

Правила за собирање производи
Производите се подигнуваат по нарачка, така што стоката ќе биде испорачана на адресата за испорака на Купувачот наведена при нарачката. Купувачот се согласува со следново:
– Ја прифаќам одговорноста за точноста на податоците и адресите за испорака.
– Се согласувам да ги предадам на службата за испорака/курир сите производи за кои сакам да добијам рефундирање и кои ги наведов како вишок, несакани или погрешни.
– Ќе се обидам да ги вратам производите во оригинално пакување, неотворени и неискористени. Во случај на отстапување од оригиналното пакување на производот, ги прифаќам правилата за замена на онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO” и за враќање на отворени производи.
Формуларот за враќање на производот мора да биде потпишан од Купувачот кој ги враќа производите и добавувачот/курирот кој ќе ги провери и подигне производите и ќе ги врати во онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO”.
– Доколку не можам лично да присуствувам на испораката, ќе назначам друго возрасно лицекое ќе го стори тоа во мое име и кое ќе го потпише формуларот за враќање доставен до курирот.

Враќање на производот навреме
Покрај правата дефинирани со овие Услови и правила, според правилата наведени во Директивата на ЕУ, но и важечките прописи во Северна Македонија, Купувачот има право да ја откаже и врати нарачката во рок од 14 дена, од која било причина и без објаснување.
Во случај на поплака, Купувачот е должен да испрати поплака до Дистрибутерот на еден од следниве начини:
– по е-пошта на онлајн-продавницата “BOTTEGA DEL VINO”.
– со испраќање на пополнетиот формулар за враќање на нарачката онлајн-продавница на адресата на Дистрибутерот.
На купувачот ќе му биде одговорено во законскиот рок, како и во согласност со важечките правила на Дистрибутерот.